Pósobenie Franka Wollmana na Slovensku v kontexte dejín folkloristiky

Source document: Hlôšková, Hana. Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Editor: Pospíšil, Ivo; Editor: Zelenka, Miloš; Other: Kusá, Mária. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, pp. 27-40
Extent
27-40
Type
Article
Language
Slovak
Note
Príspevok bol spracovaný v rámci grantového projektu VEGA 2/3030/23 K dejinám a dynamike vývinu tradičnej nehmotnej kultúry na Slovensku v kontexte súčasnej postmodernej európskej kultury.
Rights access
open access
License: Not specified license
Document