O márnosti v živote a v literatúre : (k otázkám marnosti v textoch starších období)

Source document: Lauková, Silvia. Česko-slovenské vztahy, Evropa a svět. Editor: Pospíšil, Ivo; Editor: Zelenka, Miloš; Other: Kusá, Mária. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004, pp. 87-91
Extent
87-91
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Document