Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Aktuální slovakistika

Contributor: Pospíšil, Ivo (editor) ; Zelenka, Miloš (editor) ; Zelenková, Anna (other)
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Publication year: 2004
Extent: 214 s.
Series: Brněnské texty k slovakistice; 7
ISBN: 80-210-3592-7
Link to MU library catalogue: 000409213
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

3-4 Úvodem Pospíšil, Ivo; Zelenka, Miloš | pdficon
5-15 Historik Václav Chaloupecký a Slovensko Blüml, Josef; Jiroušek, Bohumil | pdficon
17-24 Ohlédnutí za slovensko-českými souvislostmi evangelické tradice a hudební kultury : (jeden bratislavský příběh a jeho ozvěna) Blümlová, Dagmar | pdficon
25-29 Na margo slovenského myslenia o literatúre Červeňák, Andrej | pdficon
31-41 Vyjadrovacie prostriedky v platnom Obchodnom zákonníku Čulenová, Eva | pdficon
43-48 Teoretická a metodologická východiska pražské slovenské literatury a kultury Dorovský, Ivan | pdficon
49-55 Ukrajinská slovakistika v časovej reflexii Pachomova, Svìtlana Mykolajivna; Džoganík, Jaroslav | pdficon
57-62 Rozvíjanie čitatelských zručností žiakov ako súčasť kurikulárnej reformy v predmete slovenský jazyk a literatúra Hincová, Katarína | pdficon
63-83 Jihoslovanské paralely v jihočeských a a slovenských nářečích? : (zamyšlení nad materiálem doudlebského lexikonu) Holub, Zbyněk | pdficon
85-94 Slovenský romantizmus v kontextoch : (Levoča ako druhé alternatívne centrum slovenskej kultúry a vzdelanosti) Káša, Peter | pdficon
95-103 Ústrednosť filologického přístupu k odkazu sv. Cyrila a Metoda z hľadiska dejín slovenskej literatúry a z medziliterárneho hľadiska Koprda, Pavol | pdficon
105-112 Expresívnosť verzus vernosť v slovenskom a českom preklade nemeckej veršovanej drámy P. Weissa Kubišová, Hedviga | pdficon
113-116 K aktuálnym otázkam výskumu slovenskej a českej barokovej hymnológie Lauková, Silvia | pdficon
117-119 K některým současným aktivitám prešovské literární vědy Machala, Lubomír | pdficon
121-130 K interpretaci dvou typů milostné lyriky Mikulášek, Alexej | pdficon
131-145 Jazykové postoje ako indikátor jazykového vedomia Nemcová, Emília | pdficon
147-168 Jazyk slovenskej tlačenej reklamy : od afektívnosti stimulu k efektívnosti reakcie Orgoňová, Oľga | pdficon
169-182 Slovenská literární věda: hledání nových poloh Pospíšil, Ivo | pdficon
183-187 Karel Mueller a slovenské motivy in margine Pospíšilová, Věra | pdficon
189-191 Slovenská literatura v české škole Skálová, Jana | pdficon
193-196 K aktuálnym kontextom sémantickej synonymizácie termínov v kresťanskej dráme Vargová, Mariana | pdficon
197-203 První slovenský román Všetička, František | pdficon
205-212 Od deskripcie k explanácii v slovakistike Žigo, Pavol | pdficon

Search


Advanced Search

Browse