Historik Václav Chaloupecký a Slovensko

Source document: Blüml, Josef; Jiroušek, Bohumil. Aktuální slovakistika. Editor: Pospíšil, Ivo; Editor: Zelenka, Miloš; Other: Zelenková, Anna. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, pp. 5-15
Extent
5-15
Type
Article
Language
Czech
Note
Příspěvek vznikl s podporou Grantové agentury České republiky, grant 409/04/0140.
Rights access
open access
License: Not specified license
Document