Rozvíjanie čitatelských zručností žiakov ako súčasť kurikulárnej reformy v predmete slovenský jazyk a literatúra

Source document: Hincová, Katarína. Aktuální slovakistika. Editor: Pospíšil, Ivo; Editor: Zelenka, Miloš; Other: Zelenková, Anna. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, pp. 57-62
Extent
57-62
Type
Article
Language
Slovak
Note
Príspevok bol vypracovaný ako súčasť grantovej úlohy Východiska, ciele a koncepcia kurikulárnej prestavby predmetu slovenský jazyk a literatura na ZŠ a SŠ (KEGA 3/122203).
Rights access
open access
License: Not specified license
Document