Expresívnosť verzus vernosť v slovenskom a českom preklade nemeckej veršovanej drámy P. Weissa

Source document: Kubišová, Hedviga. Aktuální slovakistika. Editor: Pospíšil, Ivo; Editor: Zelenka, Miloš; Other: Zelenková, Anna. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, pp. 105-112
Extent
105-112
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Document