K aktuálnym kontextom sémantickej synonymizácie termínov v kresťanskej dráme

Source document: Vargová, Mariana. Aktuální slovakistika. Editor: Pospíšil, Ivo; Editor: Zelenka, Miloš; Other: Zelenková, Anna. 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2004, pp. 193-196
Extent
193-196
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Document