Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Třináct let po = Trinásť rokov po

Contributor: Pospíšil, Ivo (editor) ; Zelenka, Miloš (editor) ; Zelenková, Anna (editor)
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty
Publication year: 2006
Extent: 377 s.
Series: Brněnské texty k slovakistice; 9
ISBN: 80-210-4180-3
Link to MU library catalogue: 000549688
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

3-6 Úvodem Pospíšil, Ivo | pdficon
7-11 Skrývanie kultury a krajiny : (akceptácia heterogenity kultúr ako zachovanie identít) Bátorová, Mária | pdficon
12-16 Překladatelské úvahy nad studiemi Mukařovského, aneb Má strukturalismus místo v dnešní maďarské literární vědě? Béke, Márton | pdficon
17-25 Vzťah textu a metatextu v prácach F. Miku: prípad eseje Česko-slovenský rámec príspevku Benyovszky, Krisztián | pdficon
26-34 Mediální gramotnost jako teoretické a pedagogické téma současnosti Bína, Daniel | pdficon
35-42 České dějiny na stránkách slovenského Historického časopisu (1993-2006) Blümlová, Dagmar; Blüml, Josef | pdficon
43-49 Vývin kognitívnych vied alebo prevraty vo vedách v 21. storočí na Slovensku a v Českej republike Čulenová, Eva | pdficon
50-55 Literárnokritické začiatky J. M. Hurbana a formovanie slovenského romantizmu Čúzy, Ladislav | pdficon
56-62 Stereotypy v česko-slovenskom kontexte Dolník, Juraj | pdficon
63-81 Plebejství a vulgarizace v evropském literárním procesu Dorovský, Ivan | pdficon
82-92 K problematice "milostných pojmenování" na jihu Čech : (na slovech typu hláskat, hudlánkovat, bendit - zbandit a kobza) Holub, Zbyněk | pdficon
93-98 "Československá" historiografie 1918-1992 - realita, nebo fikce? Jiroušek, Bohumil | pdficon
99-104 Křesťanské chápanie slovakistiky Käfer, István | pdficon
105-113 Aktuálna reflexia česko-slovenského literárneho kontextu 16. storočia : (Martin Rakovský, Descriptio Urbis Lunae Boiemicae, 1558) Kákošová, Zuzana | pdficon
114-124 K otázke religiozity v ľudovej rozprávke Keruľová, Marta | pdficon
125-130 Třináct let po rozpadu československé federace očima Poláka : (v středoevropském kontextu) Kola, Adam F. | pdficon
131-142 O našom štáte, mene a literatúre Koprda, Pavol | pdficon
143-152 Telovýchovné názvoslovie M. Tyrša a I.B. Zocha z hľadiska jazykovej diglosie Kubišová, Hedviga | pdficon
153-161 České a slovenské překlady pozdního díla R.M. Rilka Kučera, Petr | pdficon
162-167 Naozaj trinásť rokov po? : úvaha o tom, ako to vlastně je... Kusá, Mária | pdficon
168-173 Novější mezikulturní komunikace v integraci řeči (slovo - zpěv - obraz)? Lepilová, Květuše | pdficon
174-195 Kľukatá línia vzájomných jazykových vzťahov Nábělková, Mira | pdficon
196-205 Kultúrne pozadie českých a slovenských jazykových inovácií : (na materiáli neologizmov a okazionalizmov) Orgoňová, Oľga | pdficon
206-209 In margine posledních 13 let tzv. nitranské školy : stručná reflexe Pavera, Libor | pdficon
210-216 Česká a slovenská literatura: meziliterární společenství, nebo vzájemnost? Pokorný, Milan | pdficon
217-221 New criticism - worth reconsidering? Pokrivčák, Anton | pdficon
222-229 Úvaha k česko-slovensko-maďarsko-(polskému) troj(čtyř)úhelníku Pospíšil, Ivo | pdficon
230-236 Obrysy současné česko-polsko-slovenské "literárněvědné" spolupráce Štěpán, Ludvík | pdficon
237-247 K trojuholníku okupácia-revolúcia-integrácia cez prizmu politiky a literatúry Šuša, Ivan | pdficon
248-257 Bernolákovská a po česky písaná obrodenecká poézia na Slovensku ako literárnohistorický problém Vojtech, Miloslav | pdficon
258-259 Rudolf Sloboda: Hudba : (glosa) Zámečníková, Katarína | pdficon
260-272 Česká a slovenská literárna komparatistika 20. storočia Zelenka, Miloš | pdficon
273-282 Poznámky k interpretácii neznámého rukopisu Štefana Krčméryho Vajanský Zelenková, Anna | pdficon
283-294 Reflexia o hodnotách a hodnotení v literatúre pre mladého čitateľa : (z výskumu literatúry v literatúre trinásť rokov po tom) Žemberová, Viera | pdficon
295-304 Slováci a Česi vo vzťahu k podkarpatskoruskému priestoru Žeňuch, Peter | pdficon
305-314 Slovenská a česká symbolika Žilka, Tibor | pdficon
315-373 Výberová bibliografia slovenskej literatúry v českom prostredí : (1990-1995) Zelenková, Anna | pdficon

Search


Advanced Search

Browse