Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Postmodernismus : smysl, funkce a výklad : (jazyk, literatura, kultura, politika)

Contributor: Pospíšil, Ivo (editor) ; Šaur, Josef (editor) ; Zelenková, Anna (editor)
Edition: 1. vyd.
Place of publication: Brno
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 2012
Extent: 138 s.
Series: Brněnské texty k slovakistice; 15
ISBN: 978-80-210-5903-0
Link to MU library catalogue: 000831812
Show more...
Rights access: open access

Table of contents:

[3]-4 Úvodem Pospíšil, Ivo | pdficon
[5]-12 Relativistické a materialistické nazeranie na človeka : (postmoderna a dielo Dominika Tatarku) Bátorová, Mária | pdficon
[13]-22 "Existuje postmoderna?" : maďarsko-slovensko-české reflexie Benyovszky, Krisztián | pdficon
[23]-29 Mystifikácia ako súčasť konštrukcie postmodernistického (deficitného) literárneho sveta Boszorád, Martin | pdficon
[31]-37 Postmoderné prístupy v autorských stratégiách Marka Ravenhilla Civáňová, Slavka | pdficon
[39]-45 Ekoliteratúra a jej postmoderná šanca : (poznámka k slovenskému básnickému kontextu) Kamenčík, Marián | pdficon
[47]-57 Príbeh, ktorý nebol : postmoderné symptómy a poetika príbehovosti v dramatickom texte La Paranoia Kováčik, Daniel | pdficon
[59]-64 Postava básnika v dielach Michala Habaja a J. H. Krchovského a kultúra narcizmu Kucbelová, Katarína | pdficon
[65]-70 Vieweghov thriller Mafie v Praze – fenomén českého postmodernizmu Kúchová, Eva | pdficon
[71]-78 Rozostrené výhľady na zmysel literárnej postmoderny Marčok, Viliam | pdficon
[79]-85 Postmoderna v autorskej rozprávke (alebo K aktualizácii žánru v príbehu o Shrekovi) Naščák, Peter | pdficon
[87]-93 Jazykové podoby postmoderny Nemcová, Emília | pdficon
[95]-104 Postmoderné stratégie v muzikáli Oravec, Peter | pdficon
[105]-114 Ballova (ne)typická postmoderna Šenkár, Patrik | pdficon
[115]-121 Kruhy v obilí ako symbol otvoreného príbehu : (o próze Jaroslava Rumpliho) Vlnka, Jaroslav | pdficon
[123]-130 Je postmodernismus ještě moderní – nebo módní? Voisine-Jechová, Hana | pdficon
[131]-138 Metafikcia v slovenskej postmodernej próze Žilka, Tibor | pdficon

Search


Advanced Search

Browse