Úvod

Source document: Mlejnek, Ondřej. Paleolit východních svahů Drahanské vrchoviny. Editor: Měřínský, Zdeněk; Editor: Klápště, Jan. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 9-11
Extent
9-11
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: 1.1 Zasazení práce do kontextu výzkumu paleolitu a definování výzkumných otázek -- 1.2 Lokalizace studované oblasti
Rights access
open access
License: Not specified license
Document