Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2010, vol. 2, iss. 1

Issue title: Competitive Intelligence
Year: 2010
Publication year: 2010
ISSN: 1804-2406
Note: Editor čísla: Zdeněk Molnár

Table of contents:

Editorial
2-3 Editorial Molnár, Zdeněk | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
4-17 Role informačního specialisty v procesu Competitive Intelligence Šmejkal, Petr | pdficon
18-57 Analýza pojmu informace a jeho klasifikace s užitím aristotelské filosofie Stodola, Jiří | pdficon
58-75 Anatomické názvosloví: historie a aktuální problémy Musil, Vladimír; Bozděchová, Ivana; Čech, Pavel; Lískovec, Tomáš; Stingl, Josef; Kachlík, David | pdficon
Překlad zahraničního článku – Translations
76-93 Co dělají profesionálové z oblasti konkurenčního zpravodajství? : pilotní studie Jin, Tao; Bouthillier, France | pdficon
Recenze knihy – Book review
94-96 Intelligence analysis: estimation and prediction Troch, Igor | pdficon
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
97-105 Aktuální trendy v Competitive Intelligence Nečas, Miroslav | pdficon
106-108 Portál CI | pdficon

Search


Advanced Search

Browse