Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

ProInflow: časopis pro informační vědy
2011, roč. 3, č. 2

Název čísla: Centralizované služby aneb Souborné katalogy po novu
Název čísla: Centralized services, or Union catalogues anew
Rok: 2011
Rok vydání: 2011
ISSN: 1804-2406
Poznámka: Editor čísla: Martin Lhoták

Obsah:

Editorial
2-3 Editorial Lhoták, Martin | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
4-22 Discovery and management of scholarly materials Sadah, Tamar | pdficon
23-39 Xerxes - platforma pro integraci heterogenních informačních zdrojů Fabián, Ondřej; Budínský, Lukáš | pdficon
40-50 Moving libraries to a Web scale Goldner, Matthew R. | pdficon
51-68 Systémy ERM jako důsledek převratných změn v knihovnách Beitlová, Michaela | pdficon
69-81 Finnish National Library public interface Rouvari, Ari; Vakkari, Mikael | pdficon
82-97 How to offer more to users Andrejčíková, Nadežda; Lenhart, Zdeněk; Podolníková, Jarmila; Šubová, Jana | pdficon
98-106 Současný stav a výhledy v oblasti vývoje centralizovaného katalogu informací veřejného sektoru ČR Pekárek, Aleš | pdficon
Minisloupek – Mini-columns
Minisloupek k problematice PSI v ČR Rada, Michal | pdficon
Recenze knihy – Book review
108-109 Informace: biografie jedné myšlenky Malečková, Dita | pdficon
Zajímavosti z oboru – Miscellany from the field
110-120 Central register of theses and disserations in Slovakia and document originality verification as a centrally provided service Noge, Juraj | pdficon
121-132 Libraries in transition: from book collections & union catalogues to Open Access & digital repositories Clobridge, Abby | pdficon
133-137 The idea of universally accessible library: its epistemiological assumptions and ethical basis : a need for a philosophical research Stodola, Jiří | pdficon
138-149 Do we need to change? Do we want to change? : the future of bibliographic information systems Žumer, Maja | pdficon
Medailonek významné osobnosti – Profile of a notable person
[150]-[154] Jarmila Burgetová Vích, Šimon | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet