Jarmila Burgetová

Author: Vích, Šimon
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 2, pp. [150]-[154]
Extent
[150]-[154]
  • ISSN
    1804-2406
Type
Other
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
PhDr. Jarmila Burgetová je čestnou předsedkyní Svazu knihovnických a informačních pracovníků České republiky (dále jen SKIP), poradkyní ředitele Knihovny Akademie věd a významnou osobností českého knihovnictví. J. Burgetová, která letos v létě oslavila významné životní jubileum, se dlouhodobě zabývá knihovnickou spolkovou činností, což lze označit za současný trend českého knihovnictví.
Document
References:
[1] BURGETOVÁ, Jarmila. Minulost, přítomnost a budoucnost SKIP [online]. 2011, poslední revize 4.1.2009 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW: http://skip.nkp.cz/KeStazeni/akc40vyroci/Burgetova.ppt.

[2] BURGETOVÁ, Jarmila. Moje vzpomínání na Jiřího Cejpka aneb jak jsme "dvakrát" zakládali SKIP . IKAROS: elektronický časopis o informační společnosti [online]. 2006, roč. 10, č. 2 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW: http://www.ikaros.cz/vzpominame-na-prof-phdr-jiriho-cejpka-csc. ISSN 1212-5075.

[3] Frankofonní klub SKIP [online]. c2010-2011 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW:http://www.skipcr.cz/odborne-organy/frankofonni-klub-1/copy_of_frankofonni-klub.

[4] Jarmila Burgetová - 80 let [online]. 2011, poslední revize 5.8.2011 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW: http://www.lib.cas.cz/burgetova/album-1/album/slides/DSC_6042.html.

[5] Jarmila Burgetová: SKIP [online]. c2010-2011 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW:http://www.skipcr.cz/co-je-skip/knihovnicky-parnas/cena-ceskych-knihovniku/jarmila-burgetova.

[6] KADLECOVÁ, Ivana. Životní jubileum dr. J. Burgetové . Národní knihovna: knihovnická revue [online]. 2001, č. 3 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW: http://knihovna.nkp.cz/NKKR0103/0103222.html. ISSN 1214-0678.

[7] Knihovna AV ČR [online]. c2007 [cit. 2011-08-13]. Dostupné z WWW: <http: www.lib.cas.cz/cs/oddeleni/rada-knav>.

[8] Sdružení knihoven ČR [online]. 2009, poslední revize 20.3.2009 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: http://sck.sdruk.cz/record?id=444.

[9] SKIP: Cena českých knihovníků 2001 [online]. 2001, poslední revize 9.7.2001 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW: http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/CenaBurget.htm.

[10] Svaz knihovníků a informačních pracovníků České republiky [online]. c2010-2011 [cit. 2011-08-08]. Dostupné z WWW:http://www.skipcr.cz/regiony/01-praha/cena-prazsky-knihovnik/regPraCenaPKoceneniBurgetova.htm.

[11] TOMANOVÁ, Hana. Sborník k 80. narozeninám PhDr. Jarmily Burgetové . Praha: Knihovna AV ČR, 2011, 78 s. ISBN 80-86675-22-0.