DML-CZ: česká digitální matematická knihovna v roce 2011

Variant title
DML-CZ: Czech Digital Mathematical Library in 2011
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. ProInflow speciál, pp. 5-12
Extent
5-12
  • ISSN
    1804-2406
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Česká digitální matematická knihovna (DML-CZ) je výsledkem spolupráce tří českých akademických pracovišť (Masarykovy univerzity, České akademie věd, Karlovy univerzity) v rámci stejnojmenného projektu financovaného Českou akademií věd v letech 2005-2009. Od roku 2010 je digitální knihovna v plném provozu. Článek popisuje obsah DML-CZ, její základní funkce a postupy používané při její tvorbě. Zkušenosti získané při budování DML-CZ a vyvinuté nástroje jsou využívány v některých dalších projektech na národní i mezinárodní úrovni, jako je například Digitální knihovna Filozofické fakulty MU nebo Evropská digitální matematická knihovna EuDML.
The DML-CZ – Czech Digital Mathematics Library has been implemented by Masaryk University Brno, Czech Academy of Sciences, and Charles University in Prague within the research and development project funded by the Academy of Sciences of the Czech Republic in 2005-2009. Since 2010 the digital library switched over to routine operation. This article presents content of DML-CZ, its implemented features and workflow used in its development. Know-how and tools developed in the DML-CZ are applied in other projects at both national and European levels, examples being the Digital Library of Faculty of Arts at Masaryk University and the European Digital Mathematics Library EuDML.
Document
References:
[1] Miroslav Bartošek. Česká digitální matematická knihovna . Zpravodaj ÚVT MU. ISSN 1212-0901, roč. 20, č. 3, únor 2010, s. 11-13. http://www.ics.muni.cz/zpravodaj/articles/636.html

[2] Jiří Rákosník. DML-CZ: Česká digitální matematická knihovna . Sborník semináře "Matematika na vysokých školách". Herbertov u Vyššího Brodu, Česká republika, 31.8.-2.9.2009. http://project.dml.cz/docs/herbertov2009_rakosnik.pdf