Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2012, vol. 4, iss. 1

Issue title: Internetové sociální sítě
Issue title: Internet social networks
Year: 2012
Publication year: 2012
ISSN: 1804-2406
Note: Editor čísla: Josef Šlerka

Table of contents:

Editorial
2 Editorial Šlerka, Josef | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
3-13 Vědecká komunikace a sdílení informací v rámci odborně zaměřených sociálních sítí Trtíková, Ilona | pdficon
14-27 Facebook není nástrojem přímého marketingu Biernátová, Olga | pdficon
28-61 Individua, sociální sítě a poznání : možnosti a limity kognitivního a sociálně-doménového paradigmatu v informační vědě a realistický model domény Stodola, Jiří | pdficon
62-77 Typologie uživatelů: sociální sítě a knihovny Tůmová, Štěpánka | pdficon
78-90 Sociální média ve zdravotnictví Pruša, Tomáš | pdficon
91-103 Tištěná média v prostředí sociálních sítí Ischia, Michal; Pavlíček, Antonín | pdficon
104-117 Web 2.0 jako imaginaire aneb Ke kritice ideologie novosti Macek, Jakub | pdficon
118-136 O webové memetice aneb Jak mapovat internetové memy v prostředí blogosféry a sociálních sítí Buchtová, Barbora | pdficon
137-151 Nevyčíslitelné porozumění: kvalitativní výzkum online sociálních sítí Macek, Jakub | pdficon

Search


Advanced Search

Browse