Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2013, vol. 5, iss. Speciální číslo

Year: 2013
Publication year: 2013
ISSN: 1804-2406
Note: Editorka čísla: Hana Landová

Table of contents:

Editorial
2-3 Editorial Landová, Hana; Drobíková, Barbora | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
4-23 České termíny pro věcné pořádání informací po 40 letech: příspěvek k terminologické diskusi Kučerová, Helena | pdficon
24-39 CEP – méně známý sourozenec RIV Chudlarský, Tomáš; Dvořák, Jan | pdficon
40-62 Otevřený přístup k vědecké literatuře: případová studie pro obor Organizace informací a znalostí Bratková, Eva | pdficon
63-79 Efektivita kategorií videozáznamů na volně dostupných videoportálech Voců, Ondřej | pdficon
80-93 Specifika poskytování služeb romským uživatelům ve veřejných knihovnách ČR a možnosti rozvoje těchto služeb Nekolová, Kateřina | pdficon
94-98 Management a marketing informačních služeb na Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK Dombrovská, Michaela | pdficon
99-121 Průzkum informačního chování uživatelů knihovny 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol v Praze Horváth, David | pdficon
122-134 Konceptuální model informace a FRBR Souček, Jiří; Souček, Martin; Drobíková, Barbora | pdficon

Search


Advanced Search

Browse