Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2014, vol. 6, iss. 1

Year: 2014
Publication year: 2014
ISSN: 1804-2406
Note: Editoři čísla: Roman Novotný, Miroslava Brázdová

Table of contents:

Editorial
2 Editorial Novotný, Roman | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
3-12 Několik poznámek k roli jazyka ve vědě Černý, Michal | pdficon
13-25 Profilování kolekce a stanovení určené skupiny WebArchivu Národní knihovny ČR Kvasnica, Jaroslav; Bjačková, Barbora | pdficon
26-37 Techniky posuzování rizik a jejich využití v institucionálních repozitářích – užití v Digitálním repozitáři Univerzity Karlovy v Praze Pavlásková, Eliška | pdficon
38-50 Research on the production of Czech sound recordings to 1946 focusing on the gramophone company ESTA Šír, Filip | pdficon

Search


Advanced Search

Browse