Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

ProInflow: časopis pro informační vědy
2014, roč. 6, č. 2

Rok: 2014
Rok vydání: 2014
ISSN: 1804-2406
Poznámka: Editoři čísla: Roman Novotný, Miroslava Brázdová

Obsah:

Editorial
2 Editorial Novotný, Roman | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
3-15 Future of digital reading through the lens of Horizon scanning Bouda, Tomáš | pdficon
16-24 Paradoxy (nejen v přírodních vědách) jako cesta poznání Černý, Michal | pdficon
25-36 Knihovny institucí Evropské unie: současnost a možnosti dalšího rozvoje Fryščáková, Soňa | pdficon
37-54 Zpřístupňování vysokoškolských kvalifikačních prací v roce 2014 Mach, Jan | pdficon
55-63 The end of Capurro's information trilemma? : (a proposal of an evolutionary-ontological solution) Timko, Marek | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet