Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Pro-Fil
2014, vol. 15, iss. Doplňkové číslo

Year: 2014
Publication year: 2014
ISSN: 1212-9097

Table of contents:

Úvod
[1] Editorial Brázda, Radim | pdficon
Statě
[2]-14 Zdánlivá jednosměrka: Knobův efekt a teorie mysli Bystroňová, Monika | pdficon
[15]-35 Intuitivní zahradník: epistemický status morálních intuic Horský, Jan | pdficon
[36]-49 Experimentální filosofie o otázce kompatibility svobodné vůle s determinismem Šimáčková, Kateřina | pdficon
[50]-64 Skutočná podstata ja Košová, Michaela | pdficon
[65]-81 Epizodicita v osobní identitě a empirickém výzkumu Krchňák, Daniel | pdficon
[82]-88 Som pred zrkadlom lepší? Žihlavníková, Romana; Mentel, Andrej; Tuf, Ivan H. | pdficon
[89]-108 Sedm důvodů pro nemožnost vytvoření univerzální definice života Vodička, Vladimír | pdficon
[109]-119 Novodobá eugenika: záchrana nebo zkáza lidstva? Podroužková, Jana | pdficon
[120]-133 Whiteheadovo pojetí kosmu jako organické jednoty Chalupská, Martina | pdficon

Search


Advanced Search

Browse