Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia paedagogica
2015, vol. 20, iss. 3

Year: 2015
Publication year: 2015
ISSN: 1803-7437 (print)
ISSN: 2336-4521 (online)

Table of contents:

[5]-6 Editorial Brücknerová, Karla | pdficon
Stati – Studies
[7]-19 Triadické interakce ve výukové komunikaci Molinari, Luisa; Mameli, Consuelo | pdficon
[21]-46 Psychologická gramotnost ze dvou poznávacích perspektiv: aktuální výzva pro výuku psychologie a její didaktiku Chrz, Vladimír; Nohavová, Alena; Slavík, Jan | pdficon
[47]-67 Výzkumy subjektivních teorií učitelů v kontextu profesního rozvoje: přehledová studie Koubek, Petr; Janík, Tomáš | pdficon
[69]-88 Postoje rodičů k volbě základní školy Simonová, Jaroslava | pdficon
[89]-112 Výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství: k metodologickým otázkám historicko-pedagogického výzkumu Zounek, Jiří; Knotová, Dana; Šimáně, Michal | pdficon
[113]-130 Scénáře donucovací moci u studentů učitelství na praxi: studentka Alice Lojdová, Kateřina; Lukas, Josef | pdficon
Studentské práce – Emerging researchers
[131]-144 Typologie výukových strategií podporující inkluzi ve vzdělávání Ferdanová, Jitka | pdficon
[145]-159 Typologie rodinných vypravěčů Sedláčková, Jana | pdficon
Recenze – Review
[161]-164 Školy ve víru změn a ve stojatých vodách stability Šeďová, Klára | pdficon

Search


Advanced Search

Browse