Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Annales psychologici
2015, roč. 2 (16), č. 1

Rok: 2015
Rok vydání: 2015
ISSN: 2336-4939 (print)
ISSN: 2336-8071 (online)

Obsah:

5-11 Karcinom endometria a psychosomatický profil nemocných Kudela, Milan; Hansmanová, Lenka | pdficon
12-19 Psychometric properties of Brief Fear of Negative Evaluation – comparison of BFNE and BFNE-S Hajdúk, Michal; Boleková, Veronika; Heretik, Anton | pdficon
20-27 NEWRON – therapeutic software for free usage Humpolíček, Pavel; Kozlíková, Barbora; Chmelík, Jiří | pdficon
28-38 How body influences memory: the embodied aspects in retrieval of autobiographical memories Juřík, Vojtěch | pdficon
39-54 Psychosociální souvislosti životní spokojenosti u žáků českých základních škol Slezáčková, Alena; Benešová, Klára; Farkasová, Kitti; Kupcová, Monika; Pokluda, Jan; Senciová, Zuzana | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet