[Huỳn Thị Hồng Hạnh; Nguyễn Hữu Chương, eds. Những vấn đềchính tảtiếng Việt hiện nay]

Author: Schwarz, Michal
Source document: Linguistica Brunensia. 2015, vol. 63, iss. 2, pp. 161-163
Extent
161-163
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • Zpráva vznikla díky grantu děkana FF MU v projektu Vietnamština v pohledu srovnávací jazykovědy – vstupní studie (MUNI/21/SCH/2014) a díky podpoře GA ČR v grantu P406/12/0655.
Document