Metodologie výzkumného řešení

Source document: Šalamounová, Zuzana. Socializace do školního jazyka. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2015, pp. 48-76
Extent
48-76
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: 5.1 Výzkumné téma a výzkumné otázky -- 5.2 Design výzkumu a jeho teoretická východiska -- 5.3 Konstruování výzkumného vzorku -- 5.4 Role výzkumníka v terénu -- 5.5 Metody sběru dat -- 5.6 Analýza dat -- 5.7 Vznik teorie -- 5.8 Kritéria kvality výzkumného šetření -- 5.9 Etické aspekty výzkumného šetření
Rights access
embargoed access
License: Not specified license
Document