Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Bohemica litteraria
2015, vol. 18, iss. 1

Year: 2015
Publication year: 2016
ISSN: 1213-2144 (print)
ISSN: 2336-4394 (online)

Table of contents:

Studie
7-12 A short reflection on speech-act theory of literary fiction Koten, Jiří | pdficon
13-39 Několik písní Jana Augusty v novém kontextu Mladějovská, Aneta | pdficon
40-55 Hankova verze jihoslovanské hrdinské epiky Tureček, Dalibor | pdficon
56-70 Klasicismus v diskusi na stránkách Listů filologických Vrajová, Jana | pdficon
71-82 Pekař Jan Marhoul ze strukturalistické a fikčně světové perspektivy Fořt, Bohumil | pdficon
83-99 Zobrazení vědomí fikčních postav v prózách Arnošta Lustiga Chytilová, Ingrid | pdficon
100-112 Podoby grotesknosti v novele Miloše Urbana Michaela Hrtánek, Petr; Knesplová, Petra | pdficon
113-125 Jak čtou elitní čtenáři Fibiger, Martin | pdficon
Rozhovor
129-141 Blízkost věcí je poezie : rozhovor s PhDr. Milanem Jankovičem, DrSc. Jankovič, Milan; Tlustý, Jan | pdficon
Recenze
145-148 V celém XVI. věku první plod duchovního básnictví, kterýž jména toho zasluhuje Hanzelková, Marie | pdficon
149-153 Bedekr k modernímu pojetí literární výchovy Tomášek, Martin | pdficon
Zprávy
157-158 Kožmínův opakovaný zázrak: Z kolokvia Asi bych chtěl sněžit vzhůru... Vrzalíková, Jana | pdficon

Search


Advanced Search

Browse