Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2015, vol. 64, iss. 2

Year: 2015
Publication year: 2015
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)

Table of contents:

106-107 Editorial Jakubec, Ondřej | pdficon
Články – Articles
108-121 Memoria et monumentum: "Barokní princip" Vojtěcha Birnbauma a "Podstata monumentality" Antonína Engela Murár, Tomáš | pdficon
122-141 Krychle versus trojúhelník: karikatury kubismu ve Francii a Čechách (1911–1918) Ždychová, Dagmar | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
142-157 "V proudu lepšího a dokonalejšího" : perské koberce mění majitele: antikva a některé aspekty aukčního trhu let 1948–1953 Chmelařová, Marcela | pdficon
Archiv – Archives
158-205 Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské jako sběratel obrazů a knih Slavíček, Lubomír | pdficon
206-223 Stavební řemeslníci na schwarzenberských panstvích v Čechách 1660–1848 : příspěvek ke slovníku umělců Ivanega, Jan | pdficon
[224]-225 Obsah 64. ročníku | pdficon

Search


Advanced Search

Browse