Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Pro-Fil
2015, vol. 16, iss. 2

Year: 2015
Publication year: 2015
ISSN: 1212-9097

Table of contents:

[1] Editorial Brázda, Radim | pdficon
In memoriam Odo Marquard
[2]-11 Vyměřování Německa s O. Marquardem za zády, aneb zač vděčí Vyměřování Německa O. Marquardovi Urválek, Aleš | pdficon
[12]-22 Vermessung Deutschlands mit Odo Marquard Urválek, Aleš | pdficon
[23]-28 Osamělost jako forma novopyrrhónské Gebrochenheit : jedno možné vyústění Marquardovy postinterimistické skepse Horyna, Břetislav | pdficon
[29]-35 Einsamkeit als eine Form der neupyrrhonischen Gebrochenheit : eine mögliche Mündung der post-interimistischen Skepsis von Marquard Horyna, Břetislav | pdficon
[36]-50 Odo Marquard, humor, rozum a smích Brázda, Radim | pdficon
[51]-68 Odo Marquard, Humor, Vernunft und Lachen Brázda, Radim | pdficon
[69]-76 Učte se plavat! : Epilog s Blumenbergem Riedel, Wolfgang | pdficon
[77]-86 Sympraxe filosofie a politiky z ducha liberálně-konzervativní skepse : o Odo Marquardovi, Hansu Blumenbergovi a Nové levici: aneb stručně a jasně: kde se mluví o Odovi, nesmí se mlčet o Hansovi Keller, Christian | pdficon
[87]-104 Philosophisch-politische Sympraxis aus dem Geiste liberalkonservativer Skepsis : über Odo Marquard, Hans Blumenberg und die Neue Linke Keller, Christian | pdficon
Statě
[105]-128 Dobrý život, autentický život Sobek, Tomáš | pdficon
[129]-158 Kdo s koho: kritika rané Royal Society v 17. století Špeldová, Monika | pdficon

Search


Advanced Search

Browse