Chicagští katoličtí a svobodomyslní Češi v druhé polovině XIX. století

Variant title
Chicago Czech Catholics and freethinkers in the second half of the 19th century
Chicago Czech Catholics and liberals in the second half of the 19th century
Source document: Studia historica Brunensia. 2015, vol. 61, iss. 2, pp. [71]-88
Extent
[71]-88
  • ISSN
    1803-7429 (print)
    2336-4513 (online)
Type
Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
This article examines the cultural and religious aspects of the social life of Chicago Czechs in the second half of the 19th century. Firstly, there is a brief outline of the history of Czech Chicago. There is a description of the role of schools, cultural societies and religion in fostering the patriotism and national identity of Chicago Czechs. Finally, there is a look at the religious relationship between the Czech Catholics and freethinkers, and their influence on everyday life in Czech Chicago.
Summary language
Note
  • Tento článek byl podpořen Programem rozvoje vědních oblastí na Univerzitě Karlově, Fakultě Humanitních studií (PRVOUK na UK FHS): P 20 Kulturní, sociální a historická antropologie roku 2014. Článek byl zpracován v rámci specifického výzkumného projektu na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy "Alterita a vytváření kolektivních identit v českých zemích (cca. 1780–1980)", VS 260 238 02.
Document