Jak chápat a interpretovat Balkán v jeho tematické pestrosti a kulturní provázanosti : rozhovor s Miroslavem Koubou