Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Museologica Brunensia
2016, roč. 5, č. 1

Rok: 2016
Rok vydání: 2016
ISSN: 1805-4722 (print)
ISSN: 2464-5362 (online)

Obsah:

4 Úvodní slovo Macháček, Jiří; Kirsch, Otakar | pdficon
Studie – Articles
5-14 Might the museology be a part of neurosciences? Folga-Januszewska, Dorota | pdficon
15-25 Czech-Russian (Czechoslovak-Soviet) cooperation in the field of formation and development of museology as a science Gubarenko, Maria | pdficon
26-35 Archeologie, spolutvůrkyně dnešního i zítřejšího dne Perko, Verena | pdficon
36-44 Strategické plánování vzdělávací činnosti muzea Mažárová, Monika | pdficon
45-61 Národní identita v muzeu v centru výzkumné pozornosti: přehledová studie Kolaříková, Veronika | pdficon
Metodické a informační texty – Methodical and informative texts
62-67 The origin of the School Of Museum Studies at the University of Leicester Nutting, Ryan; Morris, Jeni | pdficon
68-69 Desať rokov súčasného interného štúdia muzeológie a kultúrneho dedičstva v Bratislave Kačírek, Ľuboš; Tišliar, Pavol | pdficon
Medailon – Medallion
70-73 Zbyněk Zbyslav Stránský (1926–2016), a Brno museologist Rutar, Václav | pdficon
74-76 Some impressions concerning Vinoš Sofka (1929–2016): lawyer, bricklayer, administrator, and museologist Mensch, Peter van | pdficon
Recenze literatury – Book review
77-78 [Šobáňová, Petra a kol. Vzdělávací obsah v muzejní edukaci] Jagošová, Lucie | pdficon
79-81 [Šebek, František a kol. Muzea ČR v letech 2012-2014 ve světle statistiky] Dolák, Jan | pdficon
Zprávy – News
82 Lectures by foreign experts at the Faculty of Arts, Masaryk University Kirsch, Otakar | pdficon
83-85 Ma15: Communicating Culture – National Museums Aotearoa Conference Dunedin, New Zealand 2015 Uhlířová, Jana | pdficon
86-87 MuzeoEdu Mertová, Soňa; Vykoupilová, Pavla | pdficon
88-89 Pravidla pro přispěvatele | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet