Poloskryté básnické cykly v literární komunikaci ruského 18. století

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Новая русистика. 2016, vol. 9, iss. 1, pp. 81-84
Extent
81-84
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] DARVIN, M. N. (1983): Problema cikla v izučenii liriki. Učebnoje posobije . Kemerovo.

[2] FOMENKO, I. V. (1998): Avtorskij cikl v lirike. Nekotoryje perspektivy issledovanija . In: Kormanovskije čtenija, vyp. 3. Iževsk.

[3] IBLER, R. (2000) (ed.): Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen . Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18.–20. März 1997. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Wien.

[4] POSPÍŠIL, I. (2000): The Cycle as the Undercurrent in the Development of the 19th-Century Russian Novel . In: IBLER, R. (ed.): Zyklusdichtung in den slavischen Literaturen. Beiträge zur Internationalen Konferenz, Magdeburg, 18.–20. März 1997. Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Wien, s. 419–424

[5] WARDA, A. (2000): Z obserwacji nad dedykacjami mecenasowskimi w osiemnastowiecznej Rosji . Łódź.

[6] WARDA, A. (2002): "Sklonenie na russkije nravy". O jednym ze sposobów przekładu w Rosji w drugiej połowie XVIII wieku . In: JEKUTSCH, U., STELTNER, U. (ed.): Slavica litteraria. Festchrift für Gerhard Giesemann zum 65. Wiesbaden, s. 155–163.

[7] WARDA, A. (2003a): "Piit" i "Rifmač". O reputacii poètičeskogo tvorčestva v XVIII veke . In: MAŁEK, E. (ed.): Praca i odpoczynek w literaturach slowiańskich. Łódź, s. 131–145.

[8] WARDA, A. (2003b): Ze studiów nad świadomością teoreticznoliteracką w osiemnastowiecznej Rosji . Łódź.

[9] WARDA, A. (2010): Goracianskaja formula "utile dulci miscere" i russkaja literatura . In: Filologičeskije tradicii v sovremennom literaturnom i lingvističeskom obrazovanii, t. 1. Moskva, s. 17–22.

[10] WARDA, A. (2013): "Cykl Felicyjski" w poezji rosyjskiej XVIII – początku XIX wieku . Łódź.