Front matter

Title: Front matter
Source document: Dialogy zoufalců: poetika a struktury : (dialogické texty o smyslu lidské existence v nejstarších světových literaturách a v literaturách středoevropského areálu). Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016,
Type
Front matter
Rights access
embargoed access
License: N/A