Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2016, vol. 65, iss. 1

Year: 2016
Publication year: 2016
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)

Table of contents:

Články – Articles
2-17 "My" očima Turků: Evropa a Evropané v osmanských ilustrovaných rukopisech 16. století Rendlová, Kristýna | pdficon
18-33 "Umění zde svádí těžký boj s přírodou" : příspěvek k historii pernštejnského parku Kalábová, Lenka | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
34-55 Dvojí Triumf : slavobrána olomouckých jezuitů z roku 1699 Dolejší, Kateřina | pdficon
56-63 Obraz římského malíře Luigiho Garziho pro kostel ve Staré Vodě Zapletalová, Jana | pdficon
64-73 Malířské výzdoby bočních oltářů františkánského kostela v Moravské Třebové : příspěvek k tvorbě Františka Vavřince Korompaye Arijčuk, Petr | pdficon

Search


Advanced Search

Browse