Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sacra
2015, vol. 13, iss. 1

Year: 2015
Publication year: 2016
ISSN: 1214-5351 (print)
ISSN: 2336-4483 (online)

Table of contents:

5 [Editorial] Čejková, Olga | pdficon
Studie – Articles
7-23 Stávání se religionistou: internalizace vědecké identity v počátcích studia religionistiky a její důsledky pro vztah studentů k náboženství Vrzal, Miroslav; Menšíková, Tereza | pdficon
24-37 Bestie a zrádci: francouzská královská propaganda o templářích, fámy a jejich vztahy, 1307–1312 Novotný, František | pdficon
Zprávy – News
38-40 Listening and knowledge in reformation Europe (1500–1650): workshop report Kvíčalová, Anna | pdficon
Recenze – Reviews
41-43 [Jensen, Robin Margaret. Baptismal imagery in early Christianity: ritual, visual and theological dimensions] Marša, Vít | pdficon
44-47 [Micklethwait, John; Wooldridge, Adrian. Bůh se vrací: o tom, jak globální oživení víry mění svět] Lukášová, Eva | pdficon
48-50 [Bass, Diana Butler. Christianity after religion: the end of church and the birth of a new spiritual awakening] Rodriguez, Luis Carlos | pdficon
51-52 Skripta vydaná Ústavem religionistiky FF MU v rámci projektu FIFA, 3. část Puchovský, Michal | pdficon
53-55 Výběr z nově vydaných titulů Čejková, Olga | pdficon
[57] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse