Hledání rovnováhy: dvakrát ke kulturní politice

Title: Hledání rovnováhy: dvakrát ke kulturní politice
Source document: Theatralia. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 149-152
Extent
149-152
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Review
Language
Czech
License: Not specified license
Reviewed work
Matarasso, François; Landry, Charles. Hledání rovnováhy: 21 strategických dilemat v kulturní politice. Překlad Michaela Šebestová. První vydání. Brno: Barrister & Principal, 2015. 86 stran. Kultura & arts management. ISBN 978-80-7485-047-9.
O'Brien, Dave. Kulturní politika: management, hodnoty a modernita v kreativních průmyslech. Překlad Jana Ogrocká. Vydání první. Brno: Barrister & Principal, 2015. 262 stran. Kultura & arts management. ISBN 978-80-7008-356-7.