Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia paedagogica
2017, vol. 22, iss. 1

Year: 2017
Publication year: 2017
ISSN: 1803-7437 (print)
ISSN: 2336-4521 (online)

Table of contents:

[5]-7 Editorial : Ve vinárně se Scopusem aneb Teď už to povalí Šeďová, Klára; Pol, Milan; Švaříček, Roman | pdficon
Stati – Studies
[9]-36 Sociální sítě autorů publikujících v pedagogických vědách v letech 2009–2013: exploratorní analýza Juhaňák, Libor | pdficon
[37]-54 Institucionalizace české andragogiky a mezinárodní vědecký diskurz Dopita, Miroslav; Poláchová Vašťatková, Jana | pdficon
[55]-66 Školní vyhoření u maďarských středoškoláků a odpovědnost učitele při prevenci – nový aspekt učitelských kompetencí Kunos, Nora | pdficon
[67]-86 Matky jako aktéři rodinné sexuální kultury Kamanová, Lenka | pdficon
[87]-112 Báze moci učitele: česká adaptace dotazníku Teacher Power Use Scale Vlčková, Kateřina; Mareš, Jan; Ježek, Stanislav; Šalamounová, Zuzana | pdficon
Rozhovor – Interview
[113]-119 Učení nezačíná a nekončí se školní výukou: rozhovor s Francescou Gobbo Gobbo, Francesca; Švaříček, Roman | pdficon
Studentské práce – Emerging researchers
[121]-133 Využití EEG biofeedbacku při nápravě specifických poruch učení u dětí středního školního věku Zdražilová, Zuzana | pdficon
Recenze – Review
[135]-139 Bez porozumění našemu vztahu k minoritě o minoritě nic nepochopíme Švaříček, Roman | pdficon
[141]-144 Poděkování recenzentům | pdficon
[145] Právě vyšlo | pdficon
[146] Právě vyšlo | pdficon
[147] Právě vyšlo | pdficon

Search


Advanced Search

Browse