Sociální struktura komunity pohřbívající u rotundy na severovýchodním předhradí a její postavení v rámci velkomoravské společnosti

Title: Sociální struktura komunity pohřbívající u rotundy na severovýchodním předhradí a její postavení v rámci velkomoravské společnosti
Source document: Macháček, Jiří; Dresler, Petr; Přichystalová, Renáta; Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2016, pp. 191-202
Extent
191-202
Type
Chapter
Language
Czech
Note
Obsahuje: 11.1 Metodologie výzkumu sociálních struktur na raně středověkých pohřebištích -- 11.2 Pojmový aparát a teoretické modely -- 11.3 Pohřebiště na severovýchodním předhradí Pohanska a postavení místní komunity -- ve středoevropském kontextu -- 11.4 Vnitřní sociální struktura pohřebiště u rotundy na Pohansku -- 11.5 Model sociálního uspořádání komunity z pohřebiště u rotundy
Rights access
embargoed access
License: Not specified license