Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Porta Balkanica
2016, vol. 8, iss. 2

Year: 2016
Publication year: 2016
ISSN: 1804-2449

Table of contents:

Kulturologie
[5]-10 České reálie ve výuce jihoslovanských jazyků pro Čechy Przybylski, Michal | pdficon
[41]-56 Problematické budování identity v Muzeu Republiky srbské v Banja Luce Knappová, Barbora | pdficon
Historie
[11]-18 Alexandrinky - Slovinky, které vzaly osud do svých rukou Klvaňová, Alena | pdficon
[19]-40 "Kantorský ráj, který dle domnění mnohých našinců se otevírá v Bulharsku" : příchod českých učitelů do Bulharska v 80. letech 19. století : edice dokumentů Zeman, Pavel | pdficon
Etnologie
[57]-66 Vojvodovská imigrace z ČSR, aneb (Nejen) Vojvodovský Čech Karel Konupka Jakoubek, Marek | pdficon
Překlady
[67]-73 Kdo vytrhává křídlatku japonskou, nemá špatné úmysly Tomažič, Agata | pdficon
Recenze
[74]-75 [Jakoubek, Marek. Vojvodovo: edno nepoznato češko selo v Bălgarija] Božinov, Todor | pdficon
Rozhovor
[76]-80 Balkán opatřujeme negativními nálepkami, aniž bychom věděli, čím si tamní lidé prošli : rozhovor s Kateřinou Královou Redakce časopisu Porta Balkanica; Králová, Kateřina | pdficon
[81] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse