[Švéda, Josef. Země zaslíbená, země zlořečená: obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře (Promised Land, Accursed Land. Images of America in Czech Literature and Culture)]

Title: [Švéda, Josef. Země zaslíbená, země zlořečená: obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře (Promised Land, Accursed Land. Images of America in Czech Literature and Culture)]
Source document: Brno studies in English. 2017, vol. 43, iss. 2, pp. [179]-184
Extent
[179]-184
  • ISSN
    0524-6881 (print)
    1805-0867 (online)
Type: Review
Language
English
License: Not specified license
Reviewed work
Švéda, Josef. Země zaslíbená, země zlořečená: obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře [Promised Land, Accursed Land. Images of America in Czech Literature and Culture]. První vydání. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2016. 435 stran. ISBN 978-80-87855-40-9.
References
[1] Catalano, Alessandro (2008) Rudá záře nad literaturou. Česká literatura mezi socialismem a undergroundem (1945–1959). Brno: Host.

[2] Janáček, Pavel and Michal Jareš (2003) Svět rodokapsu: Komentovaný soupis sešitových románových edic 30. a 40. let 20. století. Praha: Karolinum.

[3] Jařab, Josef (2016) "Česká antologie americké poezie (3/5). Antologie věnované menšinám." Český rozhlas Vltava. Accessed on 22 Feb. 2017.

[4] Leerssen, Joep (2007) "Imagology: History and Method." In: Beller, Manfred, Joep Leerssen (eds.) Imagology: The Cultural Construction and Literary Representation of National Characters. A Critical Survey. Amsterdam: Rodopi, 17–32.

[5] Lukavec, Jan (2016) "Amerika v zakřiveném zrcadle. Poněkud zaujatá kniha o českých obrazech USA." iLiteratura. cz. Accessed 22 Feb. 2017.

[6] Perner, Claudia (2013) "Dislocating Imagology. And: How Much of It Can (or Should) Be Retrieved?" In: Munkelt, Marga, Markus Schmitz, Mark Stein, Silke Stroh (eds.) Postcolonial Translocations: Cultural Representation and Critical Spatial Thinking. Amsterdam: Rodopi, 29–44.

[7] Soukup, Daniel (2006) "Stereotypy, imagology a literární hodnoty." In: Fedrová, Daniela (ed.) Otázky českého kánonu. Sborník příspěvků z III. kongresu světové literárněvědné bohemistiky. Prague: ÚČL AV ČR, 622–630.

[8] Švéda, Josef (2006) Země zaslíbená, změna zlořečená: Obrazy Ameriky v české literatuře a kultuře. Prague: Pistorius & Olšanská.

[9] Wellek, René, Austin Warren (1949) Theory of Literature. London: Jonathan Cape Ltd.