Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí

Variant title: Die nachgrossmährische und jungburgwallzeitliche Keramik aus dem unteren Thayatal
Author: Balcárková, Adéla; Dresler, Petr; Macháček, Jiří
Edition: Vydání první
Place of publication: Brno
Publisher: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Publication year: 2017
Extent: 645 stran
Series: Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 476
ISBN: 978-80-210-8865-8; 978-80-210-8866-5 (online : pdf)
DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-8866-2017
Link to MU library catalogue: 006410956
Show more...
Rights access: embargoed access
Download: pdficon PDF (316.37 MB)

Table of contents:

7-9 1 Úvod Balcárková, Adéla | pdficon
11-32 2 Základní tendence vývoje povelkomoravské a mladohradištní keramiky na Moravě Balcárková, Adéla | pdficon
33-36 3 Popis metody užité pro zpracování raně středověké keramiky Balcárková, Adéla | pdficon
37-264 4 Lokalita Kostice – Zadní hrúd v kontextu raně středověké Moravy Balcárková, Adéla | pdficon
265-273 5 Keramika z dolního Podyjí ve světle nových výzkumů Balcárková, Adéla | pdficon
275-277 6 Závěr Balcárková, Adéla | pdficon
279-377 7 Kostice – Zadní hrúd: raně středověké sídliště : katalog sídlištních objektů a nálezů Balcárková, Adéla; Macháček, Jiří; Dresler, Petr | pdficon
379-627 8 Obrazové přílohy a tabulky Balcárková, Adéla; Macháček, Jiří; Dresler, Petr | pdficon
629-635 Prameny a literatura Balcárková, Adéla | pdficon
637 Seznam použitých zkratek Balcárková, Adéla | pdficon
639-645 Zusammenfassung Balcárková, Adéla | pdficon
Tabulka 1: Kostice - Zadní hrúd: Keramika – Rozměry Balcárková, Adéla | pdficon
Tabulka 2: Kostice - Zadní hrúd: Keramika - Forma Balcárková, Adéla | pdficon

Search


Advanced Search

Browse