Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Studia paedagogica
2018, vol. 23, iss. 1

Year: 2018
Publication year: 2018
ISSN: 1803-7437 (print)
ISSN: 2336-4521 (online)

Table of contents:

[5]-7 Editorial Pol, Milan | pdficon
Stati – Studies
[9]-28 Kluků je škoda, holky na to nemají : genderové aspekty v hodnocení nejslabších žáků třídy Drexlerová, Anna | pdficon
[29]-54 Využívání kurikulárních dokumentů učiteli základních škol : aplikace Johnsonovy typologie Spurná, Michaela; Knecht, Petr | pdficon
[55]-80 Přínos distributivního vedení škol k pracovní spokojenosti učitelů Buchberger, Iva; Kovač, Vesna; Ažić Bastalić, Adriana | pdficon
[81]-104 Autoregulace žáků v závislosti na vnímaných projevech rizikového chování Hrbáčková, Karla; Hladík, Jakub | pdficon
[105]-134 Řešení úloh z české syntaxe žáky 4.–9. ročníků základních škol Chvál, Martin; Šmejkalová, Martina | pdficon
Rozhovor – Interview
[135]-146 O sociálních nerovnostech s britským sociologem výchovy : rozhovor s Ivanem Reidem Rabušicová, Milada; Švaříček, Roman; Reid, Ivan | pdficon
Recenze – Review
[147]-155 Studijní neúspěšnost jako jeden z problémů českých vysokých škol? Harvánková, Klára | pdficon
[157]-[160] Call for papers : Studia paedagogica 24:2, 2019 : Issue topic: Transitions in educational contexts | pdficon
[161]-165 Poděkování recenzentům za rok 2017 | pdficon

Search


Advanced Search

Browse