Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Opuscula historiae artium
2017, vol. 66, iss. 2

Year: 2017
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)
Note: Věnováno 90. výročí založení Semináře dějin umění

Table of contents:

Články – Articles
118-133 Holy site, place of memory or art object? : Some considerations on Mont Saint-Michel in the '(très) longue durée' (708?–2017) Foletti, Ivan; Rosenbergová, Sabina | pdficon
134-149 Ke grafickým předlohám sochařské výzdoby kroměřížského Libosadu Hečková, Petra | pdficon
150-165 Vizuální a performativní prvky v pohřebním kázání nad olomouckým biskupem Karlem z Lichtensteinu-Castelcorna z kostela sv. Petra a Pavla v Brně z roku 1695 Prchal Pavlíčková, Radmila | pdficon
166-181 "Živý květ jara", či nový koncept? : Sběratelská reflexe tvorby Adrieny Šimotové v socialistickém Československu v letech 1965–1980 : nástin problematiky Rusinko, Marcela | pdficon
Kratší studie – Shorter notices
182-195 Zlacení soch v sakrálním prostoru a barokní imaginace v době tereziánských reforem Suchánek, Pavel | pdficon
196-203 Stroje na náhodu Pomajzlová, Alena | pdficon
Archiv – Archives
204-239 "Noch nie waren in Brünn in einem Ausstellungsraume so viele Kunstschätze neben einander zu sehen" : výstava obrazů a starožitností 1862 a brněnští sběratelé té doby Slavíček, Lubomír | pdficon
241 Obsah 66. ročníku | pdficon

Search


Advanced Search

Browse