Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sacra
2016, vol. 14, iss. 2

Issue title: Pohanství
Year: 2016
ISSN: 1214-5351 (print)
ISSN: 2336-4483 (online)

Table of contents:

5-6 Úvodník Vrzal, Miroslav; Vencálek, Matouš | pdficon
Studie – Articles
7-17 Modern Pagan religious conversion revisited Galtsin, Dmitry | pdficon
18-36 Kontrakulturní tvorba Thursatrú : Black metal coby model tvorby náboženské identity v chaos-gnosticismu Mokrý, Matouš | pdficon
37-53 Nejsou rohy jako rohy : vztah moderního pohanství a satanismu Vrzal, Miroslav; Vencálek, Matouš | pdficon
Rozhovor – Interview
54-68 Interview with Michael Strmiska Strmiska, Michael; Puchovský, Michal; Vencálek, Matouš | pdficon
Zprávy – Reports
69-73 Paganism and Politics: Neo-Pagan & Native Faith Movements in Central & Eastern Europe : 3–4 June 2016, Brno, Czech Republic Seifertová, Hana | pdficon
Recenze – Book reviews
74-80 Behringer, Wolfgang (2016). Čarodějnictví: Globální historie Matis, Ondřej | pdficon
81-84 Weston, Donna and Bennett, Andy (Eds.) (2014). Pop Pagans: Paganism and Popular Music Vrzal, Miroslav | pdficon
85-88 Výběr z titulů z oblasti akademického studia pohanství Vencálek, Matouš; Vrzal, Miroslav | pdficon
[89] Pokyny pro autory | pdficon

Search


Advanced Search

Browse