Medzinárodná vedecká konferencia Vymedzovanie špecifík modelu "ruského sveta" v ruskom jazyku, literatúre a kultúre

Author: Cintula, Igor
Source document: Opera Slavica. 2018, vol. 28, iss. 1, pp. 61-62
Extent
61-62
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: News
Language
Slovak
License: Not specified license
Document