Užitočné literárnohistorické kolokviá

Source document: Opera Slavica. vol. 28, iss. 1, pp. 65-70
Extent
65-70
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
Slovak
License: Not specified license
Reviewed work
Brtáňová, Erika (ed.). Literárnohistorické kolokvium. IV. Klasicizmus. Bratislava: Ústav slovenskej literatúry SAV, 2017. 179 s. ISBN 978-80-88746-37-9.
Document