[Bartoň, Josef. Klasická staroslověnština (učebnice s čítankou)]

Source document: Linguistica Brunensia. 2018, vol. 66, iss. 1, pp. 103-104
Extent
103-104
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Document
References:
[1] Bartoň, Josef. 1999. Uvedení do klasické staroslověnštiny . Praha: Karolinum.

[2] Horáček, Filip – Chlup, Radek. 2012. Učebnice klasické řečtiny . Praha: Academia.

[3] Kurz, Josef. 1969. Učebnice jazyka staroslověnského . Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[4] Večerka, Radoslav. 1984. Staroslověnština . Praha: Státní pedagogické nakladatelství.

[5] Vajs, Josef (ed.). 1935a. Evangelium sv. Matouše (text rekonstruovaný) . Praha: Česká akademie věd a umění.

[6] Vajs, Josef (ed.). 1935b. Evangelium sv. Marka (text rekonstruovaný) . Praha: Slovanský ústav.

[7] Vajs, Josef (ed.). 1936a. Evangelium sv. Lukáše (text rekonstruovaný) . Praha: [Česká akademie věd a umění].

[8] Vajs, Josef (ed.). 1936b. Evangelium sv. Jana (text rekonstruovaný) . Praha: Akademie velehradská.

[9] Vondrák, Václav. 1925. Církevněslovanská chrestomatie . Brno: A. Píša, Píšovy vědecké příručky.

[10] Vondrák, Václav – Bartoň, Josef. 2003. Vokabulář klasické staroslověnštiny . Praha: KLP – Koniasch Latin Press.