[Čížek, Jan. Komenský a Bacon: dvě raně novověké cesty k obnově vědění]