Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2018, vol. 10, iss. 1

Year: 2018
Publication year: 2018
ISSN: 1804-2406 (online)

Table of contents:

Editorial
[2]-3 Editorial Lorenz, Michal | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
[4]-23 Trolling a hodnota diskuse Stodola, Jiří | pdficon
[24]-48 Konference jako informační zázemí pro setkání s informací Lorenz, Michal; Kubalíková, Elena; Wölfelová, Veronika; Vozárová, Viera; Habartová, Nikoleta | pdficon
[49]-67 Využití nástrojů webové analytiky pro pochopení učení v online prostředí Černý, Michal | pdficon
[68]-99 Informační gramotnost studentů Masarykovy univerzity a změny vlivem online kurzu práce s informacemi Kovářová, Pavla; Hálová, Nikola; Pojezná, Tereza | pdficon
[100]-112 Knihovny v době komunistické totality: na příkladu knihoven ve Znojmě a Břeclavi, s přihlédnutím k tvorbě a recepci Vaška Káni a Jaroslava Freye Černý, Michal; Kudrnáč, Jiří | pdficon

Search


Advanced Search

Browse