Od metodiky výuky literatury k teorii, eseji a interview: invenční texty Iriny Kalusové

Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Новая русистика. 2018, vol. 11, iss. 2, pp. 72-78
Extent
72-78
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type
Review
Language
Czech
License: Not specified license
Note
  • КАЛУС, И. Современная русская литература: статьи, эссе, интервью. Москва: Издательство "Согласие", 2017. ISBN 978-5-90670-977-6.
Document
References:
[1] KALUS, I. (2017): Sovremennaja russkaja literatura: stat'ji, èsse, interv'ju . Moskva.

[2] PAVLOV, J. M. (2010): Kritika XX–XXI vekov: Literaturnyje portrety, sta't'ji, recenzii . Moskva.

[3] POSPÍŠIL, I. (1983): Nový Valentin Rasputin: rozcestí únavy a oživení . Světová literatura, 1983, č. 11, s. 165–168.

[4] POSPÍŠIL, I. (1984): Jak se kalila ocel jako hraniční literární text . Československá rusistika, 1984, č. 3, s. 109–113.

[5] POSPÍŠIL, I. (1985a): Na nové cestě (V. Rasputin: Požar, 1985) . Kmen, 1985, č. 41, s. VIII.

[6] POSPÍŠIL, I. (1985b): Okrajové a hraniční žánry v sovětské próze . Literární měsíčník, 1985, č. 2, s. 139–140.

[7] POSPÍŠIL, I. (1999): Na výspě Evropy. Skici a meditace k 200. výročí narození A. S. Puškina . Brno.

[8] POSPÍŠIL, I. (2002a): Jurij Bondarev a jeho Bermudský trojúhelník (Recenze s ukázkami) . Alternativa Plus roč. VI, 2002, č. 3–4, s. 38–43.

[9] POSPÍŠIL, I. (2002b): Žánrová struktura a emblematičnost apokalyptického románu Jurije Bondareva Bermudský trojúhelník a souvislosti . Slavica litteraria, 2002, č. X 5, s. 53–62.

[10] POSPÍŠIL, I. (2003): Jazyk literárního díla jako axiologický nástroj: román Jurije Bondareva Bermudský trojúhelník (K životnímu jubileu prof. Jána Doruly) . In: ŽEŇUCH, P. (ed.): Život slova v dejinách a jazykových vzťahoch. Na sedemdesiatiny profesora Jána Doruľu. Bratislava, s. 265–278.

[11] POSPÍŠIL, I. (2008a): Diachronní dimenze ruského literárního textu (Puškin – Bondarev – Grjakalov) . In: LEPILOVÁ, K. a kol.: Text a kontext. Brno, s. 86–107.

[12] POSPÍŠIL, I. (2008b): Konzervativní rezistence jako součást literárního vývoje . Slavica litteraria, roč. 11, 2008, č. 2, s. 19–28.

[13] POSPÍŠIL, I. (2008c): Tradiční a konzervativní hodnoty v literatuře konce 20. a počátku 21. století . In: KERUĽOVÁ, M. (ed.): Slovo – obraz – zvuk I. Literárnovedné štúdie. Nitra, s. 91–102.

[14] POSPÍŠIL, I. (2009): Ponorná řeka memoárů na rozcestí . In: PAVERA, L. a kol.: Metamorfózy gatunków w kontekście środkoeuropejskim. Žánrové metamorfózy v středoevropském kontextu, sv. IV. Praha, s. 233–244.

[15] POSPÍŠIL, I. (2010): (Zdravě?) konzervativní pojetí ruské literatury 20. století (Kremencov Leonid Pavlovič: Russkaja literatura v XX veke. Obretenija i utraty. Učebnoje posobije. Vtoroje izdanije. Izdatel’stvo «Flinta»‚ Izdatel'stvo «Nauka»‚ Moskva 2008) . Novaja rusistika, roč. 3, 2010, č. 2, s. 101–103.

[16] POSPÍŠIL, I. (2015): Česká a slovenská próza dneška a politika: hraniční žánry (Několik příkladů, kritických/teoretických poznámek a pokus o typologii) . In: POSPÍŠIL, I., PRZYBYLSKI, M., ŠAUR, J. a kol.: Slovanské literatury a jazyky v objetí politiky (20. století). Brno, s. 13–33.

[17] POSPÍŠIL, I. (2016): Kvázimemoáry jako mentální signál (české a slovenské příklady) . In: POSPÍŠIL, I. (ed.): Poetika prózy v česko-slovenských souvislostech. Brno, s. 169–178.

[18] POSPÍŠIL, I. (2018): Valentin Rasputin glazami čechov (Portret i vokrug: neskoĺko štrichov) . Stephanos, 2018, č. 1, s. 194–199.

[19] Russkij literaturnyj žurnal Parus . (2018). http://parus.ruspole.info/. [online]. [cit. 8. 9. 2018].

[20] SERAFIMOVA, V. D. (2013): Poetika prozy L. I. Borodina: dialog s kul'turnym prostranstvom . Moskva.