Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

ProInflow: časopis pro informační vědy
2018, vol. 10, iss. 2

Year: 2018
Publication year: 2018
ISSN: 1804-2406 (online)

Table of contents:

Editorial
2-3 Editorial Lorenz, Michal | pdficon
Původní recenzované statě – Original peer-reviewed articles
4-22 Informačné prostredie a vedecká komunikácia: aspekty vedeckej dátovej gramotnosti Steinerová, Jela | pdficon
23-51 Informační strategie boje proti dezinformaci: přehledová studie vlivných technologických společností po prezidentských volbách v USA v roce 2016 Ulrich, Petr | pdficon
52-69 Jak čeští samovydavatelé publikují a šíří své elektronické knihy: výsledky kvalitativního šetření Pokorný, Lukáš | pdficon
70-107 Konceptuální rámec pro otázky autenticity digitalizátů knih Cubr, Ladislav | pdficon
70-107 Analýza predátorských znaků publikací jako služba Knihovny univerzitního kampusu Plch, Lukáš; Kratochvíl, Jiří | pdficon
130-146 Heuristická analýza portálu Knihovny.cz Kurfürstová, Jana; Paulusová, Alena; Zadražilová, Iva | pdficon
147-166 Vybrané přístupy k učení se od druhých v online prostředí Černý, Michal | pdficon

Search


Advanced Search

Browse