Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Opuscula historiae artium
2018, roč. 67, č. 1

Rok: 2018
Rok vydání: 2018
ISSN: 1211-7390 (print)
ISSN: 2336-4467 (online)

Obsah:

2-3 Editorial Habán, Ivo | pdficon
Články – Articles
4-13 Nová věcnost v Československu: k východiskům současného výzkumu Habán, Ivo | pdficon
14-23 Questions of German-Bohemian art and New Objectivity Holz, Keith | pdficon
24-37 Nová věcnost a Valori Plastici Pomajzlová, Alena | pdficon
38-47 Vplyv novej vecnosti na sociálno-kritické výtvarné umenie medzivojnového Slovenska Migašová, Jana | pdficon
48-53 S vanou ve znaku: jak je to s novou věcností u Zdenka Rykra Fišer, Marcel | pdficon
54-63 Nová věcnost nové ženy? : k genderovým aspektům moderních realismů v době první československé republiky Pachmanová, Martina | pdficon
64-75 Jaromír Funke a nová věcnost v internacionálních souvislostech Dufek, Antonín | pdficon
76-81 "Kaluž se stane Atlantským oceánem, popel z cigarety horou..." : relativita optického vnímání "všedního" ve fotografické tvorbě Hannese Beckmanna Rokytová, Bronislava | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet